Barometr - rozpoczęcie testu

1. Test zawiera tylko pytania jednokrotnego wyboru.
2. Po wybraniu odpowiedzi nie można jej już zmienić.
3. Można pominąć pytanie i wrócić do niego później.
4. Pozostały czas testu widoczny jest na zegarze.
5. Zegar można ukrywać i pokazywać klikając odpowiednią ikonę.
6. Czas i liczba pytań zależna jest od modułu i wyświetli się w górnej części ekranu po uruchomieniu testu.
7. W przypadku awarii test można wznowić, z użyciem kodu testu.
8. Awaria nie powoduje zatrzymania czasu pozostałego do końca testu.